Kinderkoor de Waterdruppels

Gezellig samen zingenKinderkoor de Waterdruppels
 

Kinderkoor de Waterdruppels is een interkerkelijk kinderkoor dat sinds 1992 haar thuisbasis vindt in kerkgebouw "De Bron" van Protestantse Wijkgemeente Stadspolders in Dordrecht.
Onze dirigente is Jolanda den Houter en we worden muzikaal begeleid een combo.

Waarom zingen?
 
We willen met elkaar lekker zingen en op zo'n manier aan anderen iets over Jezus en het geloof vertellen. Dit doen we door mee te werken aan kerkdiensten, zangdiensten, concerten en aan bijeenkomsten in bejaardenhuizen en ziekenhuizen. Gemiddeld treden we zo'n zeven maal per jaar op.
Dirigent
 
Jolanda den Houter, geboren te Dordrecht, kreeg al op zesjarige leeftijd de eerste blokfluitlessen. Zes jaar later koos zij voor de hobo en kreeg les op de Toonkunstmuziekschool te Dordrecht, waar zij tevens de voorbereidingscursus Conservatorium volgde. Toen zij zestien jaar oud was ging ze studeren aan het Brabants Conservatorium, waar zij o.l.v. Frank Minderaa in 1994 het diploma ‘docerend musicus’ behaalde. Ook volgde zij cursussen koordirectie en de cursus docentschap kinderkoordirectie. Momenteel geeft Jolanda privé-hoboles. Tevens verleent zij solistische medewerking aan koorconcerten en cd-opnames. Tijdens de Paastour van Sela in 2016, mocht Jolanda haar hobo's bespelen. Naast de hobo bespeelt zij ook de alt-hobo, oboe d’amore, blokfluit en tin-whistle. Uniek in Nederland, bespeelt Jolanda ook de bariton-hobo een prachtig instrument met een mooie warme diepe klank.
Neem gerust contact op
 
U kan voor vragen of voor het aanmelden van een kind altijd contact met ons opnemen.
 

waterdruppels@pkn-stadspolders.nl

www.facebook.com/KinderkoorDeWaterdruppels