Kinderkoor "De Waterdruppels"

Kinderkoor de Waterdruppels is een interkerkelijk kinderkoor dat sinds 1992 haar thuisbasis vindt in kerkgebouw "De Bron" van Protestantse Wijkgemeente Stadspolders in Dordrecht. Onze dirigente is Jolanda den Houter en we worden muzikaal begeleid een combo.

Waarom zingen?

We willen met elkaar lekker zingen en op zo'n manier aan anderen iets over Jezus en het geloof vertellen. Dit doen we door mee te werken aan kerkdiensten, zangdiensten, concerten en aan bijeenkomsten in bejaardenhuizen en ziekenhuizen. Gemiddeld treden we zo'n zeven maal per jaar op.

Repeteren
Datum: 17-11-2016
Van 18:30 tot 19:30